MGM Grand Las Vegas

MGM Grand Las Vegas

เป็นทั้งโรงแรมและคาสิโนที่มีจำนวนห้องมากเป็นอันดับที่สองของโลก ตั้งอยู่ที่ลาสเวกัส เอกลักษณ์ของที่นี่คือรูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ซึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของ MGM บริษัทที่ก่อตั้งและการตกแต่งของโรงแรมได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมคลาสสิคอย่าง “Wizard of Oz”